Plan1-1C-1G-20G Gold

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng
  • 1 vCPU
   ?
  • 1GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 20GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan2-1C-2G-30G Gold

Bắt đầu từ
130,000đ
1 tháng
  • 1 vCPU
   ?
  • 2GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 30GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan3-2C-2G-30G Gold

Bắt đầu từ
170,000đ
1 tháng
  • 2 vCPU
   ?
  • 2GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 30GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan4-2C-4G-50G Gold

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng
  • 2 vCPU
   ?
  • 4GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 50GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan5-3C-6G-60G Gold

Bắt đầu từ
300,000đ
1 tháng
  • 3 vCPU
   ?
  • 6GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 60GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan6-4C-8G-80G Gold

Bắt đầu từ
550,000đ
1 tháng
  • 4 vCPU
   ?
  • 8GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 80GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan7-8C-16G-120G Gold

Bắt đầu từ
1,200,000đ
1 tháng
  • 8 vCPU
   ?
  • 16GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 120GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?

Plan8-16C-32G-240G Gold

Bắt đầu từ
2,400,000đ
1 tháng
  • 16 vCPU
   ?
  • 32GB RAM
   ?
  • Không giới hạn băng thông
   ?
  • 240GB SSD Enterprise
  • WAN Port 100Mbps
   ?